Poutní kaple 14 Božích Pomocníků v nouzi

Obnovení tradice poutí ke kapli 14 svatých Pomocníků v nouzi

  Obnovení tradice poutí ke kapli 14 Pomocníků v nouzi Pouť je od slova putovat a poutníci jsou ti, kdo nejčastěji pěšky,  putují na poutní místa. A právě jedno takové, donedávna už zapomenuté poutní místo v neděli, 1. července znovu ožilo. Na kopci Nickelsbergu, mezi...

Vysvěcení kaple 14 svatých Pomocníků v nouzi - pozvánka

 Na den 1. července jsme společně s obecním úřadem ve Starých Těchanovicích, vítkovskou farností a Lesy ČR - Lesní správou Vítkov, připravili slavnostní vysvěcení této poutní kaple. Kapli má naše sdružení ve správě a po znovuvymalování interiéru do ní umístíme mobiliář, získaný od nezištných...

Práce na kapli 14 svatých Pomocníků v nouzi

V průběhu měsíců května a června jsme na úpravách kaple a jejího okolí intenzivně pracovali, aby mohla být v neděli 1. července 2012 slavnostně vysvěcena. Kapli bylo potřeba nejprve uklidit a vyčistit zevnitř i z venku. Vnitřek kaple vybílit a vybavit inventářem. Také...

Kaple 14 svatých Pomocníků v nouzi

Dne 20.dubna 2012,  po jednání s odpovědnými představiteli podniku Lesy ČR, dostalo naše občanské sdružení do správy poutní kapli, zasvěcenou 14 svatým Pomocníkům v nouzi, stojící na kopci Nickelsberg mezi Zálužným a Starými Těchanovicemi.    Její stavební stav je, po nedávné...