Rekonstrukce kaple v Zálužném

Dokončení obnovy, revitalizace a vysvěcení kaple v Zálužném, zasvěcené Pražskému Jezulátku

Poté, co našemu sdružení byla Městem Vítkovem záluženská kaple oficiálně předána do správy a užívání, začali členové našeho sdružení s její rekonstrukcí. Než do kaple opět umístíme mobiliář, potřebuje budova provést mnoho stavebních úprav. Oprava střechy a její pokrytí novou břidlicovou krytinou,...