Dokumenty sdružení

Dokumenty

V této části stránek jsou zveřejněny základní dokumenty sdružení jako stanovy, případně organizační řád atd. a dále zápisy z jednání valné hromady, výboru nebo sekcí či komisí. Najdete zde také jiné dokumenty, které sdružení používá.