Další dokumenty

Logo sdružení

Od léta r. 2013 má naše sdružení nové logo, které pro nás vytvořil pan Lumír Moučka. 

Darovací smlouva - finanční dar ve prospěch sdružení

Zde jsou uvedeny příklady smluv, jimiž bude ošetřen každý dar, který by chtěli na realizaci projektů sdružení věnovat ti,  kdo mají zájem, ti, kterým není obec Zálužné lhostejná. V každém případě všem, kdo se k tomu odhodlají, děkujeme. Výbor Občanského sdružení...