Novoroční setkání u kaple 14 sv. Pomocníků

Po dohodě se starostou obce Staré Těchanovice jsme na Nový rok 2013 položili základ nové tradici. 

Tradici Novoročních setkávání na kopci Nickelsbergu, mezi Starými Těchanovicemi a Zálužným, u poutní kaple 14 svatých pomocníků v nouzi. Ke kapli vedou dobře schůdné cesty jak ze Starých Těchanovic, tak také od mlýna v Zálužném a od mostu v Mokřinkách. Počasí nám také přálo a tak všichni, kdo byli na Nový rok po poledni schopni chůze a ochotni něco pro sebe i ostatní udělat, se po novoročním obědě, o půl druhé odpoledne před kaplí sešli. A nebylo nás málo. Přišli sem poutníci ze Zálužného, Starých Těchanovic (těch bylo nejvíce) i Kružberka. Pozdravili jsme se, popovídali si, popřáli do nového roku a připili  si, aby nás po celý rok 2013 štěstí a zdraví neopustilo. 

 

Novoroční výstup na Nickelsberg

 Příprava kaple

U kapličky 1

U kapličky 2

 

A tolik nás letos bylo. Přijdete příští rok i Vy?