Aktualita 2

03.04.2012 14:06

V dubnovém Vítkovském zpravodaji je hned v úvodu článek, který nás velmi potěšil. Proto se s Vámi o něj chceme podělit:

 Naše občanské sdružení požádalo město Vítkov o zapůjčení záluženské kaple a rada města, jak se dozvídáme z článku, se rozhodla naší žádosti vyhovět. Po podepsání smlouvy o zápůjčce naše sdružení v co nejkratší době hodlá dokončit rekonstrukci objektu, zejména jeho interiéru tak, aby bylo možné kapli na začátku května slavnostně vysvětit. Další naše záměry najdete na těchto stránkách. Za velmi významná považujeme zejména tato slova pana místostarosty:

"Rada města schválila navrh vypůjčit nemovitost – kapli v Zálužném a vyhlásila záměr o vypůjčce. O tuto kapličku projevilo zájem Občanské sdružení Zálužné, které si mimo jiné klade za cíl ochranu přírodních i kulturních památek, historických objektů a životních podmínek v Zálužném a okolí. Jde o záslužný počin a tak přeji sdružení, aby se mu podařilo naplnit cile, které si vytýčilo."