DĚDICTVÍ BŘIDLICE - 19. ČESKO-POLSKÉ SYMPOSIUM

11.12.2013 11:38

V souvislosti se slavnostním otevřením a zahájením provozu na nově vybudované naučné stezce DĚDICTVÍ BŘIDLICE, se ve dnech 21. a 22. září 2013 konalo 19. ČESKO-POLSKÉ SLEZSKÉ VLASTIVĚDNÉ SYMPOSIUM.  

Této významné, každoročně pořádané mezinárodní akce, věnované v tomto roce fenoménu BŘIDLICE,se vedle českých a polských odborníků na problematiku těžby a zpracování břidlice v minulosti i současnosti, zúčastnili také hosté ze Slovenska. Symposium, v souladu s tradičním schematem, se v dopoledních částech obou dnů věnovalo prezentaci odborných referátů našich i zahraničních odborníků a v odpoledním programu pak byly realizovány exkurse na místa, spojená s těžbou a zpracováním břidlice.

Program symposia:

Referáty 19. Slezského vlastivědného symposia  2013  -  Dědictví břidlice. Zálužné – Mokřinky 21. – 22. 2013

Pořadí přednesených referátů

Sobota:  21.9.2013 - MELČ

1.     František Kalenda Fenomén břidlice jako specifické suroviny

2.     Jan Waga                  Łupek dachowy – przedstawiciel licznej grupy skał

3.     Jozef Kráľ                  Bridlicová štôlňa v Marianskom údolí

4.     Petr Zahnaš              Osobnosti spojené s historií těžby břidlice v Zálužném a okolí

5.     Petr Uldrych               Legislativa vztahující se ke starým důlním dílům

6.     Diskuse

Neděle: 22.9.2013 - BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU

1.     Lumír Moučka                   Historické mezníky dobývání břidlice v MS kulmu

2.     T. i H. Hadaszowie           Flora i fauna na łupkach

3.     Petr Strohalm                   Ložiska a technologie těžby břidlice

4.     E. Wijas-Grocholska       Łupek - materiał do krycia dachów

5.     Petr Halfar                Metodika měření k dohledávání horizontálních a  úklonných  důlních děl, komor, kaveren apod. metodou elektrické rezistivitní tomografie – ERT   v malých hloubkách

6 Diskuse

 

Obsah referátů, které byly na symposiu předneseny, najdte níže:

Frantisek Kalenda - Fenomen bridlice jako specificke suroviny w.pptx (4650663)

M.Fajer,J.Waga - Łupek dachowy – przedstawiciel licznej grupy skał w.pptx (1934876)

Petr Uldrych Legislativa související se starými důlními díly w.pptx (254402)

Petr Strohalm - Ložiska a technologie těžby břidlice w.pptx (4097385)

Petr Halfar - Metodika měření k dohledávání horizontálních a úklonných důlních děl.pdf (4767389)

 

Obsahy dalších referátů, přednesených J. Králem, P, Zahnašem, E. Wijas Grocholskou najdete na stránkách polských partnerů na adrese: 

https://jacek.klm.net.pl/pliki/index.php?dir=Slaskie%20Sympozjum%20Krajoznawcow/

Referáty, přednesené  T.a H. Hadaszovými a L. Moučkou není, vzhledem k jejich velikosti (objemu dat) možno na tyto www stránky umístit. 

Jsou však k dispozici u pořadatelů symposia a na žádost, zaslanou na mailovou adresu: os.zaluzne@gmail.com, je zájemcům obratem zašleme.