NAUČNÁ STEZKA DĚDICTVÍ BŘIDLICE

20.06.2013 12:30

DĚDICTVÍ BŘIDLICE

naučná stezka o historii těžby břidlice v obci  Zálužné a okolí.

 

Naše občanské sdružení zpracovalo v loňském roce návrh a projektový záměr vybudování naučné stezky viz: https://os-zaluzne.webnode.cz/products/naucna-stezka-dedictvi-bridlice/ . Jejím investorem a realizátorem je město Vítkov a jde o projekt, financovaný z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013, oblast podpory 3.3, Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia.  Na základě předběžných dohod a ve smyslu znění Euroregionem Silesia schváleného projektu, pak provozem a průběžnou drobnou údržbou stezky i imaginária, bude  pověřeno občanské sdružení Zálužné.

Ve dnech 21. - 22. září 2013 bude, při příležitosti slavnostního otevření a zahájení provozu stezky, uspořádáno mezinárodní symposium, věnované fenoménu břidlice, její těžbě, historii i současnosti.

 

Konání symposia po organizační a odborné stránce zajišťuje naše občanské sdružení Zálužné.

Symposium je otevřeno všem zájemcům. 

 

Program symposia je v Informačním listu, který najdete na:

 


Symposium 2013 - informační list 3x a.pdf (281097)

 

Přihlášky posílejte prostřednictvím těchto www stránek, nejpozději do 28.srpna 2013! 

Počty ubytovaných jsou limitovány ubytovací kapacitou penzionu Bílá Holubice a blízkých ubytovacích zařizení.

 

OBJEDNÁVKA PRŮVODCOVSKÝCH SLUŽEB NA STEZCE

- v českém i polském jazyce:  klikněte na:

 

https://os-zaluzne.webnode.cz/dedictvi-bridlice-naucna-stezka/

 

Samotná výstavba stezky  už započala a do poloviny září tohoto roku by mělo být všechno hotovo. 

Podrobnější informace, vycházejí průběžně ve Vítkovském zpravodaji  a najdete je v čísle 6/2013, 7/2013 A 8/2013 na: 

 

www.vitkov.info/o-meste/vitkovsky-zpravodaj/zpravodaj-v-pdf/