Stavění májky 2013

20.06.2013 16:04

Na počátku května jsme zorganitovali pro širokou veřejnost tradiční "Stavění máje" 

Podrobnosti k tomu najdete na:

 

https://os-zaluzne.webnode.cz/products/staveni-maje-v-holubici1/