VÝZNAMNÁ AKTUALITA 4

21.04.2012 22:21

Dne 20.dubna 2012,  po jednání s odpovědnými představiteli podniku Lesy ČR, dostalo naše občanské sdružení do správy poutní kapli, zasvěcenou 14 Božím Pomocníkům v nouzi, stojící na kopci Nickelsberg mezi Zálužným a Starými Těchanovicemi.