Aktualita 1

04.03.2012 00:00

 

Informace o počtech obyvatel ve Vítkově a jeho městských částech 

v posledních třech letech,

převzatá z Vítkovského zpravodaje č. 3/2012. 

Přehled o počtu obyvatel Vítkova dle jednotlivých roků    

(srovnání let 2009, 2010 a 2011)

 

Obec

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Vítkov   

5219

5100

5031

Jelenice

87

92

88

Klokočov

512

504

504

Lhotka  

81

76

71

N.Těchanovice   

93

87

74

Podhradí   

67

71

68

Prostřední Dvůr   

94

97

95

Zálužné  

32

34

40

Celkem obyvatel   

6185

6061

5971

 

Pozoruhodné je, že i když počty obyvatel ve městě a jeho jednotlivých místních částech v posledních třech letech klesají nebo stagnují, jedině Zálužné vykazuje neustále rostoucí  trend počtu obyvatel. V roce 1991 byl počet zdejších obyvatel 32, o deset let později, r. 2001 klesl na 24 a od té doby neustále roste.

I přesto, že někteří zdejší starší obyvatelé již zemřeli, usídlily se v Zálužném mladé rodiny s dětmi. A podle našich aktuálních informací trend pokračuje i v letošním roce, kdy se do Zálužného k trvalému pobytu přihlásily další osoby. K dnešnímu dni je nás už 41.