V současné době připravujeme nové webové stránky Spolku Zálužné.

Do těchto stránek budeme postupně převádět vše, co je na stránkách občanského sdružení, neboť Spolek Zálužné je pokračovatelem sdružení. Pouze nový občanský zákoník poněkud změnil regule a občanská sdružení se podle něj mění ve spolky.
 
A tak jsme se při té příležitosti rozhodli změnit také naše webové stránky. 
 
Oba weby budou od spuštění nových stránek po nějakou dobu fungovat společně. 
 
Na spuštění nových webových stránek Vás včas upozorníme. 
 
Odkaz na novou webovou stránku:  https://zaluzne0.webnode.cz/