Novinky

POZVÁNKA NA VYSVĚCENÍ POUTNÍ KAPLE 14 POMOCNÍKŮ V NOUZI

05.06.2012 20:12
Naše sdružení spolu s obecním úřadem ve Starých Těchanovicích si Vás všechny dovoluje pozvat na vysvěcení poutní kaple na kopci Nickelsbergu mezi Zálužným  a Starými Těchanovicemi.  Podívejte se na následující...

VÝZNAMNÁ AKTUALITA 5

05.06.2012 19:53
Dne 4.6.2012 navštívila Vítkov skupina zdejších německých rodáků. Při jejich přijetí na vítkovské radnici byli přítomni také zástupci našeho sdružení a měli příležitost s nimi jak v rámci oficiální části setkání, tak i neoficiálně hovořit. Představili práci a záměry sdružení a dohodli další...

VÝZNAMNÁ AKTUALITA 4

21.04.2012 22:21
Dne 20.dubna 2012,  po jednání s odpovědnými představiteli podniku Lesy ČR, dostalo naše občanské sdružení do správy poutní kapli, zasvěcenou 14 Božím Pomocníkům v nouzi, stojící na kopci Nickelsberg mezi Zálužným a Starými Těchanovicemi.     

VÝZNAMNÁ AKTUALITA 3

13.04.2012 16:56
  Dne 12. dubna 2012 byla mezi městem Vítkovem a naším  Občanským sdružením ZÁLUŽNÉ podepsána smlouva o výpůjčce nemovitosti - kaple v obci Zálužné.     Stali jsme se tak správci kaple a je jen na nás, jakýkm způsobem budeme, samozřejmě po konzultaci s Národním...

Aktualita 3

03.05.2012 16:58
V květnovém čísle Vítkovakého zpravodaje vyšla informace o našem občanském sdružení:

Aktualita 2

03.04.2012 14:06
V dubnovém Vítkovském zpravodaji je hned v úvodu článek, který nás velmi potěšil. Proto se s Vámi o něj chceme podělit:  Naše občanské sdružení požádalo město Vítkov o zapůjčení záluženské kaple a rada města, jak se dozvídáme z článku, se rozhodla naší žádosti vyhovět. Po podepsání...

Aktualita 1

04.03.2012 00:00
  Informace o počtech obyvatel ve Vítkově a jeho městských částech  v posledních třech letech, převzatá z Vítkovského zpravodaje č. 3/2012.  Přehled o počtu obyvatel Vítkova dle jednotlivých roků     (srovnání let 2009, 2010 a...

Informace pro návštěvníky 1

01.04.2012 00:00
Dnes jsme uskutečnili jarní úklid na 2 km dlouhém úseku silnice II/443 od Mokřinek, přes Zálužné, až k rozcestí "U Baraby". bližší informace :   https://os-zaluzne.webnode.cz/products/uklid-odpadku-v-obci      

Informace pro návštěvníky 2

02.04.2012 19:31
Dnes jsme v opavské pobočce Fio banky založili účet našeho sdružení.  Číslo  účtu je:   2800243990/2010  Na tomto účtu jsou transparentně vedeny veškeré finanční prostředky našeho sdružení. Každý, kdo by chtěl podpořit naše aktivity finančním darem v jakékoli výši,...

Ples občanského sdružení ZÁLUŽNÉ

10.01.2013 19:09
Naše občanské sdružení zve všechny své příznivce na svůj PRVNÍ TRADIČNÍ BIGBÍTOVÝ PLES