Evropsky chráněná lokalita „CZ0813767 Zálužná“

Evropsky významná lokalita CZ0813767 Zálužná

  Evropsky významná lokalita CZ0813767  Zálužná N i t t m a n n ů v   d ů l...

Lokalita Nittmannova dolu

  N i t t m a n n ů v   d ů l Rozvoj těžby břidlice ve velkém rozsahu v Zálužném zahájil od čtyřicátých let 19. století Josef Nittmann, majitel zdejší usedlosti č. 20. Ten je uváděn jako zakladatel, majitel a provozovatel největšího zdejšího důlního díla, mohutného důlního...

Mapa evropsky chráněné lokality Nittmannova dolu

    Evropsky významná lokalita CZ0813767 Zálužná (N i t t m a n n ů v  d ů l)       Kroužky jsou vyznačeny vstupy do jednotlivých pater Nittmannova dolu. V horní části obrázku je to vstup do prvního - nejstaršího patra...

Netopýr černý

  V TOMTO STARÉM DŮLNÍM DÍLE ŽIJE A ZIMUJE   Netopýr černý     Netopýr černý: (Barbastella barabastellus) středně velký netopýr, nezaměnitelný s žádným jiným druhem. Charakteristický vzhled mu dodávají velké a široké boltce otočené dopředu a naspodu na čele...

Souhlas Ministerstva životního prostředí k použití loga Natura 2000

  MŽP - souhlas s použitím loga NATURA 2000   Vzhledem k tomu, že logo "Natura 2000" je chráněnou značkou, vyžádali jsme si souhlas Ministerstva životního prostředí ČR s jeho použitím. Vedle využití na těchto stránkách je logo také použito také na informačních tabulích, které...