Památky a historické objekty

Úvodní informace

V této části stránek najdete informace o objektech v osadě Zálužné a okolí, které jsou nějak pozoruhodné. Jsou kulturními památkami, památkami bez ofociální ochrany nebo pozoruhodnýmí stavbami či objekty, které stojí za to, abyste o nich věděli. A  nám zase stojí  za to, abychom se o...

Památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR

V Zálužném a jeho nejbližším okolí jsou, ačkoli o tom mnoho lidí neví, dva objekty, které jsou kulturními památkami. Je to jednak kaple v samotné osadě Zálužné, pocházející z roku 1897, zasvěcená Pražskému Jezulátku a do seznamu kulturních památek byl zapsán také celý areál nedalekých Janských...

Další památky a historicky cenné objekty

V Zálužném a jeho blízkém okolí jsou mnohé velmi zajímavé a z historického i společenského hlediska významné objekty. O mnoha z nich ani místní obyvatelé, ani chataři buď nevědí nebo je "znají", ale bližší informace k nim jim chybí. Berou je tedy jako jakýsi relikt, cosi, co tu zůstalo ještě "po...