Další památky a historicky cenné objekty

V Zálužném a jeho blízkém okolí jsou mnohé velmi zajímavé a z historického i společenského hlediska významné objekty. O mnoha z nich ani místní obyvatelé, ani chataři buď nevědí nebo je "znají", ale bližší informace k nim jim chybí. Berou je tedy jako jakýsi relikt, cosi, co tu zůstalo ještě "po Němcích" nebo po kom, ale žádný zvláštní vztah k nim nemají. Jedná se o drobné sakrální objekty v terénu, relikty po těžbě břidlice, staré mlýny a pozoruhodné drobné stavby v osadě a jejím okolí. 

A tady také vidí naše občanské sdružení jednu z možností svých aktivit. Jednak chceme všem zájemcům zprostředkovat informace, které by je v souvislosti s těmito, lokálně významnými objekty mohly zajímat. Kromě toho máme vedle péče o ně také zájem tyto objekty "oživit" - tedy začlenit je do svých projektů tak, aby se staly integrální součástí života Zálužného.   

 

1. Poutní kaple 14. svatých Pomocníků v nouzi

Na kopci mezi Zálužným a Starými Těchanovicemi, zvaným Nickelsberg (český název nemá), při staré, dnes již zapomenuté a nepoužívané zemské cestě z Opavy do Budišova a dále na Moravu, stojí kaplička. Stála tam od nepaměti a byla pro místní obyvatele i poutníky, ubírající se zemskou cestou, vždycky důležitým místem. Místem zastavení, odpočinku a rozjímání. Ale nejen to. Byla i cílem poutí zdejších obyvatel. K ní se pravidelně ubírala procesí místních lidí, aby prosili o ochranu před přírodními katastrofami a pohromami které ničily jejich stavení i úrodu na polích. Byla součástí jejich života, vážili si jí a udržovali ji. Pak jsme je i s jejich vztahem ke kapličce, poslali do Německa a zůstala nám tady jenom ta, v lese, na odlehlém místě, stojící kaplička. Protože jsme s nimi při jejich deportaci nemluvili, nic jsme se o ní nemohli dozvědět. A tak tam zůstala stát opuštěná a vydaná na pospas vandalům. Organizovaným i neorganizovaným. Nikdo ji neopravoval a tak z ní nakonec zůstala jenom žalostná ruina. Až do nedávné doby, kdy byla zásluhou Lesů ČR kompletně opravena. 

Tato kaple je pochopitelně jedním z přirozených objektů zájmu našeho občanského sdružení, neboť do Zálužného a jeho nejbližšího okolí přirozeně patří. A tak všem, kdo o ni projeví zájem, nejprve předkládáme možnost se o ní něco bližšího dozvědět. A nejen o ní, ale i o kopci Nickelsbergu, na kterém stojí a také připojujeme jedno vyprávění z dob minulých, ve kterém kaple také hraje nezanedbatelnou roli. Protože máme za to, že když se o ní lidé něco dozvědí, je možné že je to zaujme. Pak si třeba ke kapli udělají v sobotu odpoledne výlet a třeba k ní tím získají i bližší vztah. Třeba  se sem, na toto krásné místo, budou i vracet a kaple se třeba stane také tak trochu i "jejich kapličkou". 

Máte-li zájem, podívejte se na texty o kapli, které najdete v níže uvedených odkazech. 

Nickelsberg w.docx (151,2 kB)

Poutní kaple 14 svatých pomocníků w.docx (540,8 kB)

Pivní Vincek a čtrnáct svatých pomocníků v.docx (16 kB)