Dokončení obnovy, revitalizace a vysvěcení kaple v Zálužném, zasvěcené Pražskému Jezulátku

Dokončení obnovy, revitalizace a vysvěcení kaple v Zálužném, zasvěcené Pražskému Jezulátku

Poté, co našemu sdružení byla Městem Vítkovem záluženská kaple oficiálně předána do správy a užívání, začali členové našeho sdružení s její rekonstrukcí. Než do kaple opět umístíme mobiliář, potřebuje budova provést mnoho stavebních úprav. Oprava střechy a její pokrytí novou břidlicovou krytinou, sice před 2 lety kapli zachránilo, ale oprava nebyla dokončena a zanechala její interiér v žalostném stavu.  Strop kaple je bez omítky.

 Stěny presbytáře a původní, zděný oltář, jsou devastovány vzlínající vlhkostí.

Břidlicové desky na podlaze jsou nestabilní, okna a dveře kaple nutně potřebují repasi.

Stěna nad vchodem praská.

Proto jsme v první fázi rekonstrukce, poté, co jsme požádali Národní památkový ústav o souhlas,  přistoupili k tomu, že nejprve dokončíme to, co přede dvěma lety, po opravě střechy, nebylo uděláno.

A tak jsme dne 21.4.2012 začali. Na kapli jsme, pravda, nejdříve upevnili tabulku, která všem oznamuje, že naše kaple je kulturní památkou.

Pak jsme se pustili do práce uvnitř. Rezervní břidlicové krytinové šablony jsme uložili pod střechou -  a nebylo to jednoduché.

 

Oklepali jsme omítku z původního oltáře a stěn presbytáře.

 A dále nás čeká oprava břidlicové dlažby, oprava poškozených vnitřních omítek, oken a dveří. Vše bychom chtěli udělat do konce prázdnin, aby na konci srpna mohla být kaple znovu vysvěcena.

A pokračujeme rekonstrukcí podlahy:

Oltář je postaven na rostlé skále bývalého lomu. Od ní byly v podlaze vykopány rýhy pro uložení drenáží

původní podsyp podlahy byl vyvezen a nahrazem štěrkem. Při tom se zrodila myšlenka, nechat skálu před oltářem obnaženou. Takže - uvidíme, po vyvezení ssuti z kaple:

A toto bylo dílo svátečního dne 8.května 2012.

Drenáže byly uloženy, zasypány a podlaha vysypána štěrkem

Byl také proveden nástřik stropu a připravena výměna prahu dveří.

To vše ve dnech 4. a 5. června 2012.

 

Všechny opravy provádíme vlastními silami a financujeme z vlastních prostředků. 

 

RÁDI  PROTO  PŘIVÍTÁME  KAŽDÉHO,  KDO  BY  CHTĚL  POMOCI.  PŘILOŽIT  RUKU  K  DÍLU  NEBO PŘISPĚT  JAKOUKOLI  FINANČNÍ  ČÁSTKOU NA ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLU NEBO ODBORNÝCH PRACÍ.

 

Zájemci o spolupráci, dejte, prosím, vědět na mailové adrese pzahnas@gmail.com nebo na telefonu 777 20 13 52. Případné finanční dary pošlete na účet sdružení č. 2800243990/2010. Na každý finanční dar uzavře naše sdružení s dárcem darovací smlouvu (viz: https://os-zaluzne.webnode.cz/products/darovaci-smlouva-financni-dar-ve-prospech-sdruzeni/), v níž bude, vedle výše darované částky, konkrétně specifikováno k čemu je dar určen.