Naučná stezka DĚDICTVÍ BŘIDLICE

Naučná stezka DĚDICTVÍ BŘIDLICE

Dalším z projektů, jejichž realizaci jsme na našich stránkách avizovali, bylo navržení a zřízení naučné stezky, věnované historii a tradicím těžby břidlice v Zálužním a jeho bezprostředním okolí. Břidlice je nezpochybnitelným fenoménem ve zdejší lokalitě, její těžba v 19. a 20. století se nesmazatelně zapsala do tváře kulturní krajiny Vítkovska a Budišovska. S ní je spojena změna struktury místního obyvatelstva, jeho zaměstnanosti také, samozřejmě s několikanásobným nárůstem počtu zdejších obyvatel. Na poměrně velmi malém území mezi Mokřinkami a Novými Těchanovicemi se do dnešní doby dochovalo velké množství starých důlních děl, reliktů težby a objektů, které jsou s historií těžby břidlice v tomto regionu přímo spjaty.

Naše občanské sdružení  na jaře tohoto roku zpracovalo projektový záměr naučné stezky a následně začalo jednat s potenciálními partnery, kteří o spolupráci na realizaci tohoto záměru projevili zájem. V prvé řadě to byl majitel penzionu Bílá Holubice v Mokřinkách, dále pak Město Vítkov, na jehož pozemcích se většina starých důlních děl nachází a jako přeshraniční partner se pak k projektu přidal Opolski Klub Krajoznawców, neboť naším záměrem bylo požádat o grant z prostředků Euroregionu Silesia.  

V průběhu jarních, letních a podzimních měsíců probíhala intenzivní jednání a příprava projektové dokumentace, jejíž kompletaci a podání projektu v listopadu tohoto roku, na sebe vzalo Město Vítkov. Zastupitelstvo města také svým usnesením schválilo dofinancování a předfinancování celého projektu. Pro tento účel rozhodlo do rozpočtu na rok 2013 uvolnit částku 900.000 Kč.

O přijetí projektu a jeho spolufinancování z fondů Euroregionu Silesia bude rozhodnuto v únoru 2013 a v případě kladného stanoviska ER pak může budování naučné stezky v jarních měsících 2013 začít. Ukončení prací je plánováno na měsíc září 2013, kdy bude stezka slavnostně otevřena.

Kliknutím na připojený odkaz se můžete seznámit s projektovým námětem, vypracovaným naším sdružením. Ten dává základní představu o tom, jak bude naučná stezka vypadat.  

 

Projekt I-1a.pdf (812,1 kB)