Naučná stezka Dědictví břidlice

Naučná stezka Dědictví břidlice

Jednou z největších zvláštností Vítkovska je tajemství hlubin země. Jsou zde zaniklé břidlicové doly – dílo zdejších obyvatel, které vznikalo v průběhu minulých dvou století. Město Vítkov si v loňském roce, na základě návrhů a podkladových materiálů, zpracovaných občanským sdružením „Zálužné“, vytýčilo záměr vybudování turistické naučné stezky s názvem Dědictví břidlice, zaměřené právě na fenomén těžby břidlice ve zdejší oblasti. Realizace projektu „Dědictví břidlice“ má za úkol, kromě zachování tradic a připomenutí historie regionu, zvýšit také turistický ruch formou nekonvenční a turisticky zajímavé prohlídky autentických reliktů hlubinných břidlicových dolů. Návštěvníkům i obyvatelům Vítkovska chce, při nenáročné procházce, poskytnout mnoho informací o zajímavostech jednotlivých lokalit plánované stezky. Nová naučná stezka přímo navazuje na turistické značené cesty, vedoucí údolím Moravice a na stávající cykotrasy. Její začátek i konec bude v areálu penzionu Bílá Holubice v Mokřinkách, kde bude také miniexpozice těžby břidlice. Trasa povede po starých důlních dílech na obou březích řeky Moravice, s možností zhlédnutí vstupů do důlních děl a zpřístupnění vybraných lokalit pro širokou veřejnost. Trasa naučné stezky je řešena v několika variantách, nejdelší z nich bude dlouhá asi 5 km. Stezka je tedy vhodná nejen pro pěší turisty a cyklisty, ale zejména pro rodiny s dětmi.