Obsah

Na tomto místě přinášíme reportáže z akcí, pořádaných naším sdružením.

Jako první z nich se uskutečnila společná účast členů a příznivců sdružení na klasické venkovské zabíjačce. Tato společensko kulinářská záležitost výrazně posílila vzájemné vztahy členů sdružení a v jejím průběhu se vyprofilovaly další kroky v projektech na něž zaměříme svoji aktivitu. Také se objevily nové nápady pro naši činnost a spolupráci s dalšími subjekty.