Památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR

V Zálužném a jeho nejbližším okolí jsou, ačkoli o tom mnoho lidí neví, dva objekty, které jsou kulturními památkami. Je to jednak kaple v samotné osadě Zálužné, pocházející z roku 1897, zasvěcená Pražskému Jezulátku a do seznamu kulturních památek byl zapsán také celý areál nedalekých Janských Koupelí. 

 

1. Kaple zasvěcená Pražskému Jezulátku 

není samozřejmě nejstarší, ale je svým způsobem, zejména důvodem svého vzniku a postavení a také vzhledem k řemeslnému provedení stavby, je jistě nejvýznamnější stavbou nejen v Zálužném, ale v celém Slezsku.  Byla postavena soukromníky, majiteli zdejšího statku č. 8 a po roce 1945, poté co byli deportováni do Německa, se dostala do majetku státu. Ten ji později převedl obci Nové Těchanovice a v současné době je majetkem Města Vítkova. A pováleční vlastníci se, nejprve hlavně z důvodů ideologických a v současnosti z důvodů, věřme že snad jiných, o tuto kapli přestali starat. Nezajímala je, nic o ní nevěděli, k ničemu jim nebyla. A nezajímá je dosud. Nenajdete ji ani ve výčtu kulturních památek Města Vítkova na oficiálních městských webových stránkách, nedočtete se o ní v nedávno vydané knížečce o historii Vítkova, není ani v letošním, městem vydaném kalendáři na rok 2012, věnovaném toulkám vítkovskou historií. Tam je, pokud jde o místní části, vedle  mnoha pohledů na Dolní Vikštejn, Klokočov, Hadinku a Prostřední Dvůr, pouhá jedna celková pohlednice Zálužného. A to ještě se špatnou datací. A příitom se v případě naší kaple jedná o zcela unikátní objekt, související se zdější těžbou břidlice, postavený na konci 19. století jako památník těm, kdo v souvislosti s prací ve zdejších dolech přišli o život nebo doznali újmy na zdraví. Podobnou kapli bychom našli pouze v obci Horní Údolí na Zlatohorsku, ale ta už je dnes zcela zdevastovaná. Záluženská kaple je těsně spjatá se zdejší hornickou tradicí, s dolováním břidlice, které na Vítkovsku skončilo teprve před několika lety. Chcete- li se o ní dozvědět více, klikněte na odkaz pod tímto odstavcem.

Založení a význam kaple v Zálužném definitivní w1.docx (611,6 kB)

Kaple – památníky obětem těžby.pdf (280,2 kB)

O našich dalších záměrech, spojenýchse záluženskou kaplí, zasvěcenou Pražskému Jezulátku,  se více dozvíte pod záložkou Naše projekty. 

 

2. Janské Koupele

jsou fenoménem, který je všeobecně známý nejen na Vítkovsku, ale v širokém okolí. V současné době se jejich žalostný stav podobá stavu mediálně daleko známějších lázní Kyselka na Karlovarsku. Jenže, když pro Kyselku se už snad rýsuje jakési pozitivní řešení, osud Janských Koupelí je ve hvězdách.

Také nám budoucnost této kulturní památky není lhostejná a chtěli bychom, alespoň zčásti přispět k tomu, aby se o ně začalo více lidí zajímat. Na tomto místě uveřejňujeme dva texty, které se věnují jejich historii. Nejsou vyčerpávající a vznikly již před několika lety. Co více hodlá naše občanské sdružení pro Janské Koupele udělat, najdete také v záložce Naše projekty.

ZANIKLA SLÁVA JÁNSKÝCH KOUPELÍ -ČAS.doc (170,5 kB) 

Příspěvek k historii JK za druhé světové války o.docx (230,2 kB)