Práce na kapli 14 svatých Pomocníků v nouzi

V průběhu měsíců května a června jsme na úpravách kaple a jejího okolí intenzivně pracovali, aby mohla být v neděli 1. července 2012 slavnostně vysvěcena.

Kapli bylo potřeba nejprve uklidit a vyčistit

zevnitř i z venku.

Vnitřek kaple vybílit a

vybavit inventářem.

Také okolí bylo uklizeno a

 

starý dřevěný kříž byl umístěn na jednu z lip před kaplí.

 

Všechny Vás srdečmě zveme v neděli 1.7.2012, ve 12,30 hod. ke kapli na kopec Nickelsberg.