Projekty sdružení


Občanské sdružení Zálužné v nejbližším období hodlá realizovat následující projekty:

 

  1. Dokončení obnovy, revitalizace a vysvěcení kaple v Zálužném, zasvěcené Pražskému Jezulátku.   Uskutečněno zatím zčásti - viz záložka Akce našeho sdružení:  os-zaluzne.webnode.cz/akce-naseho-sdruzeni/rekonstrukce-kaple-v-zaluznem/  Finální dokončení rekonstrukce kaple je součástí projektu vybudování naučné stezky- viz další článek na této stránceos-zaluzne.webnode.cz/products/naucna-stezka-dedictvi-bridlice/
  2. Úklid odpadků kolem silnice II/443 od Mokřinek přes Zálužné až k rozcestí "U Baraby".  Uskutečněno 1.4.2012 - viz záložka Akce našeho sdružení -  Jarní úklid odpadků  viz: os-zaluzne.webnode.cz/akce-naseho-sdruzeni/jarni-uklid-odpadku/
  3. Vybudování naučné stezky, věnované těžbě břidlice ve zdejší lokalitě a expozice dolování břidlice. První fáze uskutečněna 19.12.2012 - viz další článek na této stránce: os-zaluzne.webnode.cz/products/naucna-stezka-dedictvi-bridlice/
  4. Pořádání setkání, přednášek a besed s tématy historie, významné místní osobnosti, památková péče apod., pořádání kurzů a seminářů, koncertů a jiných uměleckých představení.
  5. Pořádání přátelských setkání členů a příznivců sdružení, společenských, zábavných a sportovních akcí pro děti i dospělé. Uskutečněno opakovaně v průběhu roku 2012 - viz záložka Akce našeho sdružení: os-zaluzne.webnode.cz/akce-naseho-sdruzeni/
  6. Obnovení tradičních poutí ke kapli 14 svatých Pomocníků v nouzi.  Uskutečněno 1.7.2012 - viz záložka Akce našeho sdružení -  Poutní kaple14 svatých Pomocníků v nouzi -  viz: os-zaluzne.webnode.cz/akce-naseho-sdruzeni/poutni-kaple-14-bozich-pomocniku-v-nouzi/
  7. Aktivní ochrana evropsky významné lokality „CZ0813767  Zálužná“ (zimoviště netopýrů v areálu Nittmannova dolu), zahrnuté do programu Natura 2000, včetně informování veřejnosti o této lokalitě.