Stavění máje v Holubici 2013

Přelom dubna a  května už takové tradice přináší. Někteří pálí čarodějnice, jiní staví májky. My jsme se raději věnovali stavění máje v areálu RS Bílá Holubice, neboť paličů těch, prazvláštním způsobem se neustále množících stvoření, bylo v okolních obcích přehršel. A tak jsme začali. Majitel Holubice nám poskytl nejen potřebný prostor, ale také strom ze svého lesa. A pak už to šlo, ráz na ráz.

 

V sobotu dopoledne probíhaly přípravy

zdobilo se

pak se vztyčovalo

následovala ohrádka pro domácí zvířátka

 vše sledovalo vděčné publikum

A odpoledne se začali scházet lidé. Přišlo jich  přes 120 a skvěle se bavili - děti malovaly na asfalt

a spolu s dospělými střílely ze vzduchovek 

mistr štípal břidlici

pekli jsme bramboráky a grilovali klobásy

a největší úspěch měl PLIVOCVRNK     (plivání pigpongového míčku na dálku)

Zábava byla až dlouho do noci

Všichni se bavili, všem se to líbilo. Dalo by se říci. Ale přece jenom se našel někdo, komu další zdařilá akce našeho sdružení způsobila vnitřní trauma. A život s rozervaným nitrem není lehký. Ani pro našeho ODPURCE. Ten si své choré nitro potřeboval zhojit. A tak po nějakém týdnu, pod rouškou tmy, v něm dozrála myšlénka. Obklopen svými UČEDNÍKY a dalšími prapodivnými postavami - NEZNÁMÝM  a snad i jakýmisi dalšími osobami z nějakého sídliště, se vydal vykonat hrdinský čin: Zničit ten zpropadený symbol! Ale májka vyvrátit nešla a o její spodní část si chudák polámal pilku.  A tu nám zde zanechal. Odstranil alespoň tři podpěry a - zase nic! Tak alespoť ulomil vršek májky a s pocitem dobře vykonaného díla se  stáhl zpět do své nory.  

My jsme pak zbytek máje z bezpečnostních důvodů sundali a zlomenou pilku ODPURCOVU jsme uložili do našich depozitářů. Takže si pro ni, ODPURČE, klidně přijď.