Vysvěcení kaple 14 svatých Pomocníků v nouzi - pozvánka

Vysvěcení kaple 14 svatých Pomocníků v nouzi - pozvánka

 Na den 1. července jsme společně s obecním úřadem ve Starých Těchanovicích, vítkovskou farností a Lesy ČR - Lesní správou Vítkov, připravili slavnostní vysvěcení této poutní kaple. Kapli má naše sdružení ve správě a po znovuvymalování interiéru do ní umístíme mobiliář, získaný od nezištných dárců - příznivců našeho sdružení. 

Po dohodě se správcem vítkovské farnosti Otcem Miroslavem, v neděli 1. července, po slavnostní bohoslužbě ve starotěchanovickém kostele sv. Petra a Pavla (začátek mše je v 11,00 hodin), se procesí odebere ke kapli v lese, kam mohou přijít také další poutníci cestami z Mokřinek a Zálužného (všechny cesty budou pro tento účel speciálně vyznačeny). O půl jedné bude kaple slavnostně, za zvuku dělových salv, vysvěcena a uskuteční se zde krátká pobožnost. Přítomní také budou seznámeni s osudy  samotné kaple a místa, na němž kaple stojí, s její historií a významem pro generace zdejších obavytel.  Poté se všichni vrátíme zpět do Starých Těchanovic, kde na místním hřišti bude pro poutníky připraveno přátelské setkání s posezením,občerstvením, kulturním programem a atrakcemi pro děti.

Všechny Vás srdečně zveme.

Ke kapli je možný pouze pěší příchod nebo příjezd cyklistů, neboť stojí na lesním pozemku, kam zaplaťpánbůh, motorová vozidla nesmějí. 

 

 

 

Občanské sdružení ZÁLUŽNÉ, obec Staré Těchanovice, Farnost Vítkov, Lesy ČR-Lesní správa Vítkov Vás zvou na

 

 

                                  

Svěcení poutní kaple

 

14 svatých Pomocníků v nouzi

a obnovu tradičních poutí na kopec Nickelsberg

mezi Zálužným a Starými Těchanovicemi

 

konané

 

v neděli dne 1. července 2012

 

Program:

·   11,00 hodin slavnostní mše v kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Těchanovicích

·   11,50 pěší pouť ke kapli 14 svatých Pomocníků v nouzi (cca 1 km)

·   12,30 pobožnost a slavnostní vysvěcení kaple

·   14,00 přátelské posezení s kulturním programem na hřišti ve Starých Těchanovicích

 

Ke kapli je také možno přijít po lesních cestách, vedoucích od

rekreačního střediska „U brodu“ nebo od mlýna v Zálužném.

Tyto cesty, včetně cesty ze Starých Těchanovic, budou vyznačeny.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO