Informace pro návštěvníky 2

02.04.2012 19:31

Dnes jsme v opavské pobočce Fio banky založili účet našeho sdružení. 

Číslo  účtu je:   2800243990/2010 

Na tomto účtu jsou transparentně vedeny veškeré finanční prostředky našeho sdružení.

Každý, kdo by chtěl podpořit naše aktivity finančním darem v jakékoli výši, může je bezhotovostně poslat na tento účet.

Výčet našich aktivit v nejbližší době najdete na:  https://os-zaluzne.webnode.cz/products/projekty-sdruzeni

Současně s ním bude také sepsána darovací smlouva, podrobnosti viz: 

https://os-zaluzne.webnode.cz/products/darovaci-smlouva-financni-dar-ve-prospech-sdruzeni