Úvodní informace

V této části stránek najdete informace o objektech v osadě Zálužné a okolí, které jsou nějak pozoruhodné. Jsou kulturními památkami, památkami bez ofociální ochrany nebo pozoruhodnýmí stavbami či objekty, které stojí za to, abyste o nich věděli. A  nám zase stojí  za to, abychom se o jejich stav zajímali a angažovali se v jejich údržbě a opravách nebo v působení na jejich majitele, aby se o ně starali tak, aby zůstaly zachovány nejen nám, ale také dalším generacím.