Kaple 14 svatých Pomocníků v nouzi

Kaple 14 svatých Pomocníků v nouzi

Dne 20.dubna 2012,  po jednání s odpovědnými představiteli podniku Lesy ČR, dostalo naše občanské sdružení do správy poutní kapli, zasvěcenou 14 svatým Pomocníkům v nouzi, stojící na kopci Nickelsberg mezi Zálužným a Starými Těchanovicemi. 

 

Její stavební stav je, po nedávné opravě, kterou Lesy ČR před několika lety provedly, velmi dobrý.

Proto bude, po některých drobných úpravách

a nové výmalbě interiéru, opatřena potřebným mobiliářem, který se nám již, díky laskavým dárcům, podařilo shromáždit.

 Pak ji budeme moci, po dohodě s duchovním správcem vítkovské farnosti, na konci měsíce června 2012, nechat znovu vysvětit.

Při té příležitosti máme v úmyslu obnovit také starou tradici zdejších poutí, jež se tu, od nepaměti, až do konce 2. světové války, každoročně konaly.

Rádi bychom tak, právě tuto, velmi pěknou, ale dnes téměř zapomenutou lokalitu znovu oživili a "vrátili" ji opět lidem.