Otevření Raabovy štoly v Zálužném

Otevření Raabovy štoly v Zálužném