Stavění máje v Holubici 2014

Stavění máje v Holubici 2014

Ukázky práce a umění Schieferdeckerů, pracovníků firmy p. Richarda Mlýnka

a všichni zájemci se mohli nejenom podívat, ale práci s břidlicí si také vyzkoušet.

A odpoledne se stavěl máj. Nebylo to jednoduché, ale konzilium odborníků se usneslo

a pak už májka stála.

A stojí dodnes. Celé atrakci přihlíželo nemálo zvědavců

a vedle nich také

Skupina udatných bojovníků - plivocvrnků - po urputném boji o titul

a v popředí, s cenou pro vítěze v pravé ruce, nový mistr severní polokoule RUDA.

                                                Blahopřejeme!

                          Fotografie: R. Mlýnek, M. Zegzulková a M. Berg